Įmonės vertybės ir principai

Atrakinkime dirvožemio derlingumo paslaptis!

Mes siūlome visa apimančius, ekonomiškus, ekologinius sprendimus. Mes šaliname priežastis, o ne ligų simptomus! PLOCHER® integral-technik inicijuoja katalitinius procesus ir atitinka brangiausių išteklių: vandens, dirvožemio, aplinkos, augalų ir gyvūnų, tvaraus ūkininkavimo reikalavimus ir išsaugojimo procesus harmonigai pagal gamtos dėsnius. Mūsų vertybės tokios pat kaip mūsų tiekėjo PLOCHER® integral-technik dalyvaujančio Jungtinių Tautų Pasauliniame Susitarime ir Vokietijos aplinkosaugos fondo ekonomikos tarybos veikloje.

Dešimt Jungtinių Tautų Pasaulinio Susitarimo principų:

Firmos tvarumas prasideda nuo įmonės vertybių sistemos ir principingo požiūrio į verslą. Tai reiškia, kad įmonės veikla atitinka pagrindines žmogaus teisių pareigas, darbo, aplinkos apsaugos ir kovos su korupcija srityse. Atsakingos įmonės priima tas pačias vertybes ir principus tada geroji patirtis vienoje srityje neturi kompensuoti žalos kitoje. Integravus JT Pasaulinio susitarimo principus į įmonės strategijas, procedūras, ir įgyvendinant sąžiningumo kultūrą, įmonės ne tik puoselėja savo pagrindinius įsipareigojimus žmonėms ir planetai, bet ir nustato etapus į ilgalaikę sėkmę.

Dešimt JT Pasaulinio susitarimo principų yra kilę iš: Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos, Tarptautinės darbo organizacijos deklaracijos dėl pagrindinių principų ir teisių darbe, Rio de Žaneiro deklaracijos dėl aplinkos ir plėtros, ir Jungtinių Tautų konvencijos prieš korupciją.

Žmonių teisės:
1 principas: Verslo organizacijos turi remti ir gerbti tarptautiniu mastu pripažintą žmogaus teisių apsaugą; ir
2 principas: įsitikinkiti, kad jos nepiktnaudžiauja žmogaus teisių pažeidimais.
Darbo:
3 principas: Siekiama, kad verslo organizacijos remtų asociacijų ir veiksmingai pripažintų teisę į kolektyvines derybas laisvę;
4 principas: visų formų priverstinio ir privalomojo darbo formų panaikinimas;
5 principas: Siekiama panaikinti vaikų darbą; ir
6 principas: diskriminacijos panaikinimas darbo ir profesinėje srityse.
Aplinkosauga:
7 principas: Siekiama, kad verslo organizacijos remtų prevencines programas, užtikrinančias aplinkos apsaugą;
8 principas: imtis iniciatyvų siekiant skatinti didesnę atsakomybę už aplinkos apsaugą; ir
9 principas: skatinti vystymąsi ir paplitimą aplinkai palankių technologijų.
Antikorupcija:
10 principas: Verslo organizacijos turi kovoti prieš visas korupcijos formas, įskaitant papirkinėjimą ir kyšininkavimą.

GC_Endorser_BLUE_RGB_GRADIE
umweltstiftung